Voda Kje Si / Where is Water
Spletna aplikacija Voda Kje Si prikazujeje stanje površinskih voda na določen datum. Informacije o stanju pridobivamo iz satelitskih posnetkov. Ob izbiri datuma se na zemljevidu prikažejo območja zaznanih površinska voda na tisti dan. Trenutna verzija prikazuje stanje le za območje Slovenije. Where is Water is web application, which enables user to see a state of water bodies on certain date. Information about the state is extracted from satellite imagery. When the date is chosen the application shows a layer indicating detected water bodies on top of the original map. Current version of application works only for the area of Slovenia.